top of page
Montessori škôlka (od 3 rokov)
celodenný program (8:00 - 17:30) - 683 EUR/mesiac (vrátane všetkých krúžkov)
Poldenný program (8:00 - 13:00) - 583 EUR/mesiac
Zápisné - 150 EUR (jednorázový poplatok pri nástupe)
Cena v sebe nezahŕňa náklady na stravu (raňajky, desiata, obed a olovrant) 5,30 EUR/deň. Cena pre diétnu stravu + 0,30EUR /deň.
Montessori škôločka (od 2 rokov)
Poldenný program (7:45 - 12:00) - 503 EUR/mesiac
Zápisné - 150 EUR (jednorázový poplatok pri nástupe)
Cena v sebe nezahŕňa náklady na stravu (desiata aobed) 4,80 EUR/deň. Cena pre diétnu stravu + 0,30 EUR /deň.

Cenník

bottom of page