Montessori škôlka (od 3 rokov)
celodenný program (8:00 - 17:30) ......... 588 EUR/mesiac (vrátane všetkých krúžkov)
Poldenný program (8:00 - 13:00) ......... 488 EUR/mesiac
Zápisné ........ 150 EUR (jednorázový poplatok pri nástupe)
Cena v sebe nezahŕňa náklady na stravu (raňajky, desiata, obed a olovrant) 4,50 EUR/deň. Cena pre diétnu stravu + 0,25 EUR /deň.
Montessori škôločka (od 2 rokov)
Poldenný program (8:00 - 12:00) ......... 448 EUR/mesiac
Zápisné ........ 150 EUR (jednorázový poplatok pri nástupe)
Cena v sebe nezahŕňa náklady na stravu (desiata aobed) 4,00 EUR/deň. Cena pre diétnu stravu + 0,25 EUR /deň.

Cenník