top of page

HeaKkding 1

„Vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou možno zmeniť svet“. 

                                       Nelson Mandela

Denný program​
Brány škôlky sú otvorené od 8:00 do 17:00.
8:00-8:30 príchod
8:30-11:00 montessori blok
3 hodiny výuky v rôznych oblastiach individuálne alebo v malých skupinách, práca s montessori didaktickými pomôckami, desiata je deťom k dispozícii počas celého bloku.
11:00-12:00 pobyt vonku
12:00-12:45 obed
12:45-13:00 Jolly Phonics 
13:00-15:00 oddych 
15:00-17:00 krúžky, olovrant, pobyt vonku
Predškoláci 
12:45-13:00 oddych
13:00-14:00 predškolská príprava
14:00-14:30 Jolly Phonics
14:30-17:00 krúžky, olovrant, pobyt vonku
bottom of page