top of page

Montessori škola

Children in Classroom

 

V Našej škole chceme nielen odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na ďalšie štúdium, ale formovať ich predovšetkým ako ľudské bytosti. Viesť ich k tolerancii, rešpektu, zodpovednosti, samostatnosti, a v neposlednom rade k ekologickému správaniu. 

Gardening Class
 Naplnenie základných potrieb dieťaťa ako byť milovaný, cítiť sa v bezpečí, či podporovať jeho vnútornú motiváciu, je pre nás jeden zo základných pilierov našich hodnôt. 

 

Naše hodnoty 

Vzájomná komunikácia je základ spolupráce. 

Sloboda a zodpovednosť. 

Dôvera v raste osobnosti žiaka. 

Chyba ako prostriedok učenia sa. 

KCT Dissemination (WEB)(3).png

Taste the difference

Naša škola  sa zapojila do výzvy EIT Community prostredníctvom New European Bauhaus iniciatívy, ktorá vyzvala angažovaných občanov na predloženie návrhov riešení, ktoré zodpovedajú potrebám verejnosti a snažia sa o krásnu udržateľnú komunitu. 

Naša škola je angažovaná komunita detí, rodičov a sprievodcov. Máme potrebu neustále rozširovať obzory v oblasti vzdelávania našich detí a zapájať ich do spoznávania sveta, ale i zveľaďovania okolia. 

Cieľom primárneho vzdelávania je vytvoriť u žiakov všeobecný prehľad o kultúre, životnom prostredí, spoločenstve a sebe samom. Pomocou žiadaného grantu by sme vybudovali aquaponický skleník na pestovanie zeleniny.  Aquapónia je integrovaný systém produkcie potravín, ktorý spája chov rýb s pestovaním rastlín bez pôdy. Aquaponia ponúka možnosť vypestovať čerstvé, zdravé, organické i chutné potraviny a distribuovať ich s minimálnou uhlíkovou stopou rovno na tanier.

Veríme, že sa nám projekt podarí zrealizovať a umožniť našim žiakom tak v mladom veku nahliadnuť do budúcnosti farmárčenia.

future-farming2.jpg

„Dieťa je tým, kto ukazuje cestu!“ Maria Montessori​

 
bottom of page