Náš tím

unnamed (1).jpg

Diana
hlavná montessori lektorka 3-6 rokov

Diana sa venuje výučbe detí viac ako 11 rokov. Študovala Montessori učenie v Montessori Centre International v Londýne. Po promócii sa presťahovala do Istanbulu, kde stretla svoju Montessori mentorku. Pod jej vedením pracovala 3 roky ako asistentka a neskôr ako hlavná učiteľka.  Počas týchto 3 rokov sa Diana naučila, ako počúvať hlas dieťaťa a ako dôverovať jeho potenciálu. Tiež si uvedomila, že najlepším učiteľom je dieťa samotné. Po rokoch v zahraničí sa presťahovala späť na Slovensko. Dva roky strávila ako vedúca sprievodkyňa v Montessori škôlke v Bratislave. S obľubou používa vo svojej triede piesne, príbehy, hudbu či pohyb. Skutočne verí v učenie Márie Montessori, a naďalej pokračuje vo svojom osobnom raste prostredníctvom čítania, seminárov a online kurzov. 

viki.jpg

Viki
anglicky hovoriaca montessori asistentka 3-6 rokov 

Viki je v súčasnosti študentkou v Montessori Centre International v Londýne a momentálne si dokončuje svoje magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UK V Bratislave v odbore anglický jazyk a literatúra. Vo svojej práci sa zameriava na rozpoznanie potenciálu dieťaťa a podporovanie detí v ich správnom vývine. Zároveň sa zameriava aj na osvojovanie cudzích jazykov a skúma využitie Montessori metódy vo výučbe anglického jazyka. 

Počas práce si uvedomila, aká dôležitá je gramotnosť dieťaťa už v škôlkarských rokoch, a preto sa zaujíma aj o metódu Jolly Phonics, ktorá umožňuje deťom naučiť sa písať a čítať v cudzom jazyku už v predškolskom veku. 

Svoj voľný čas rada trávi v kruhu rodiny, cestovaním po svete a spoznávaním iných kultúr.  

9872fa4e-eca6-4d4e-8eeb-d8607ed0d6b4.jpg

Zuzka
hlavná poobedná lektorka 3-6 rokov

Zuzka vyštudovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu. Po štúdiu strávila dva roky v zahraničí. Rok v Turecku a rok v Grécku.

Po pobyte mimo Slovenska Zuzka viedla pohybovo-tanečno-vzdelávacie kurzy pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov. Taktiež svoje pedagogické skúsenosti aplikovala ako učiteľka v miniškôlke pre deti do 3 rokov.

Vo voľnom čase sa venuje kresleniu detských obrázkov do detských izbičiek a jej veľkým snom je raz ilustrovať detské knižky, ktoré by mali deti rozveseliť a zároveň spĺňať edukačný charakter. Zuzka našla zmysel v práci s deťmi, ktorá ju napĺňa, inšpiruje a motivuje. Tvrdí, že nič sa nevyrovná detskej úprimnosti.

andrea.jpg

Andrea
anglicky hovoriaca lektorka 3-6 rokov

Andrea pochádza až z ďalekej Paraguaji. Hovorí plynule anglicky, španielsky a francúzsky. Andrea vyštudovala právo na Universidad Católica Nuestra Señora de la Asuncion. Počas jej prvého roka štúdia pracovala v škôlke ako asistentka učiteľky. prácu s deťmi si užívala naplno. Po ukončení štúdia práva dala Andrea predsa len šancu právu ale po pár rokoch si uvedomila, že to nie je pravé orechové a niečo ju stále ťahá k deťom.

Vo voľnom čase sa venuje cestovaniu a fotografovaniu. Andrea učí  u nás i španielsky jazyk. 

20191231_193130.jpg

Barbora

riaditeľka a PlayWisely lektorka

Na Pedagogickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala odbor angličtina a biológia.

Už počas štúdia začala pracovať ako učiteľka angličtiny a biológie na Spojenej škole Novohradská v medzinárodnej sekcii IB.

Svoje kvalifikačné predpoklady rozširovala aj počas materskej dovolenky. Vlastní množstvo certifikátov v oblasti Montessori pedagogiky. Barbora pôsobila aj ako dobrovoľníčka v materskom centre Klbko, kde viedla Montessori herničky pre deti od 1 - 6 rokov. V roku 2019 úspešne ukončila štúdium Montessori pedagogiky pre deti od 6 do 12 rokov v Prahe.

Momentálne sa zdokonaľuje v Montessori pedagogike ďalším štúdiom, dištančnou formou v Montessori bootcamp. V škôlke bude viesť poobedný krúžok PlayWisely.

Iuri Skolka.png

Iuri

školník

Iuri Roberto  sa narodil v Brazílii. Vyštudoval Informačné technológie na vysokej škole v Caratinga.

S jeho ženou Freedou sa zoznámil v Budhistickom chráme v Brazílii, kde obaja pracovali ako dobrovoľníci. Po uzavretí manželstva ostali v Brazílii žiť ešte päť rokov.

V roku 2016 sa rozhodli presťahovať sa na Slovensko. 

Iuri vždy rád opravoval veci. Vo svojom voľnom čase  pečie, chodí na prechádzky do prírody a pozerá futbal. Taktiež sa zaujíma o obchodovanie s menami (Forex Trading). 

crop1.jpeg

Soňa
hlavná montessori lektorka 0-3 roky

Soňa pôvodne vyštudovala marketingovú komunikáciu. Už počas štúdia cítila, že ju viac láka práca s deťmi, v čom sa uistila počas jazykového pobytu a pôsobení ako au pair v Anglicku. Po návrate domov začala študovať sociálnu a pracovnú psychológiu a po ukončení štúdia pracovala v nadácii pomáhajúcej deťom na Slovensku.
Najviac skúseností získala pri výchove svojich troch detí. Pri nich sa postupne učila nielen rešpektujúco reagovať a komunikovať, ale aj dať priestor dieťaťu a iba ho potichu pozorovať.
Voľný čas najradšej trávi v prírode, pričom verí, že pobyt vonku je nesmierne dôležitý najmä pre deti, ktoré obohacuje v mnohých smeroch. Momentálne študuje Montessori pedagogiku pre detičky  0-3 roky. 

210634086_356418662644942_8474701658556016471_n.jpg

Mirka
asistentka 0-3 roky

Odbor Herectvo vyštudovala na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Počas posledného ročníka viedla dramatický krúžok v ZUŠ kde pracovala so zmiešanou skupinou detí. Od ukončenia školy musel prejsť nejaký čas aby si uvedomila, že pracovať s deťmi je to, čomu sa chce venovať. Materskou dovolenkou nastúpila na cestu rešpektujúcej a vnímavej výchovy. Byť mamou jej ukázalo hlavne to, že pri výchove je dôležité v prvom rade pracovať na sebe a overila si fakt, že dieťa je vašim vlastným zrkadlom a ukazuje Vám vaše silné, ale aj slabé miesta. Montessori princípy jej nie raz ukázali ako sprevádzať dieťa na jeho vlastnej ceste.. Aktuálne má za sebou prvý rok externého štúdia v obore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Strednej
odbornej škole pedagogickej, Bullova. 

Mirka absolvovala základné kurzy Montessori pedagogiky.

IMG-20210716-WA0000_edited.jpg

Vierka
administratíva

Vierka vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a osem rokov pracovala v banke.  Až keď sa stala mamou dvoch akčných detí zistila,  že jej poslaním  v živote je niečo iné ako čísla v počítači. Počas materskej dovolenky sa začala zaujímať o montessori pedagogiku a rešpektujúci prístup k deťom. Absolvovala kurzy u Dr.  Evi Štarkovej (stupeň 1-9) a táto téma ju pohltila natoľko, že začala robiť montessori herničky pre deti od 1r. do 3r. , v rôznych materských centrách. Jej snom je založiť edukačno-relaxačné centrum pre deti a dospelých.

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Maria Montessori​