Náš tím

unnamed (1).jpg

Diana

hlavná montessori lektorka

Diana sa venuje výučbe detí viac ako 11 rokov. Študovala Montessori učenie v Montessori Centre International v Londýne. Po promócii sa presťahovala do Istanbulu, kde stretla svoju Montessori mentorku. Pod jej vedením pracovala 3 roky ako asistentka a neskôr ako hlavná učiteľka.  Počas týchto 3 rokov sa Diana naučila, ako počúvať hlas dieťaťa a ako dôverovať jeho potenciálu. Tiež si uvedomila, že najlepším učiteľom je dieťa samotné. Po rokoch v zahraničí sa presťahovala späť na Slovensko. Dva roky strávila ako vedúca sprievodkyňa v Montessori škôlke v Bratislave. S obľubou používa vo svojej triede piesne, príbehy, hudbu či pohyb. Skutočne verí v učenie Márie Montessori, a naďalej pokračuje vo svojom osobnom raste prostredníctvom čítania, seminárov a online kurzov. 

viki.jpg

Viki

montessori asistentka

Viki je v súčasnosti študentkou v Montessori Centre International v Londýne a momentálne si dokončuje svoje magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UK V Bratislave v odbore anglický jazyk a literatúra. Vo svojej práci sa zameriava na rozpoznanie potenciálu dieťaťa a podporovanie detí v ich správnom vývine. Zároveň sa zameriava aj na osvojovanie cudzích jazykov a skúma využitie Montessori metódy vo výučbe anglického jazyka. 

Počas práce si uvedomila, aká dôležitá je gramotnosť dieťaťa už v škôlkarských rokoch, a preto sa zaujíma aj o metódu Jolly Phonics, ktorá umožňuje deťom naučiť sa písať a čítať v cudzom jazyku už v predškolskom veku. 

Svoj voľný čas rada trávi v kruhu rodiny, cestovaním po svete a spoznávaním iných kultúr.  

9872fa4e-eca6-4d4e-8eeb-d8607ed0d6b4.jpg

Zuzka

hlavná poobedná lektorka

Zuzka vyštudovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu. Po štúdiu strávila dva roky v zahraničí. Rok v Turecku a rok v Grécku.

Po pobyte mimo Slovenska Zuzka viedla pohybovo-tanečno-vzdelávacie kurzy pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov. Taktiež svoje pedagogické skúsenosti aplikovala ako učiteľka v miniškôlke pre deti do 3 rokov.

Vo voľnom čase sa venuje kresleniu detských obrázkov do detských izbičiek a jej veľkým snom je raz ilustrovať detské knižky, ktoré by mali deti rozveseliť a zároveň spĺňať edukačný charakter. Zuzka našla zmysel v práci s deťmi, ktorá ju napĺňa, inšpiruje a motivuje. Tvrdí, že nič sa nevyrovná detskej úprimnosti.

IMG_20200520_093024.jpg

Juliana

anglicky hovoriaca lektorka

Juliana sa narodila v Kolumbii, kde študovala na univerzite cudzie jazyky - angličtinu a francúzštinu. Počas štúdia ju nadchli jej profesori v oblasti didaktiky i pedagogiky s deťmi. Zaujíma sa o proces osvojovania jazykov, najmä o cudzie jazyky vo viacjazyčných prostrediach. Okrem toho sa zaujíma i o kultúru  jazykov, a preto sa rozhodla nadobudnúť skúsenosti v zahraničí. Doteraz mala šťastie, že pracovala so študentmi rôzneho pôvodu a v rôznych kontextoch, ako napríklad v Kolumbii na vidieckych a verejných školách či v inštitúciách pre samoukov. Vo Francúzsku ako učiteľka španielčiny, v Portugalsku ako dobrovoľníčka Červeného kríža v projektoch gramotnosti. Túžba učiť ju priviedla až na Slovensko, kde by sa rada zdokonalila v Montessori pedagogike. 

20191231_193130.jpg

Barbora

riaditeľka a PlayWisely lektorka

Na Pedagogickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala odbor angličtina a biológia.

Už počas štúdia začala pracovať ako učiteľka angličtiny a biológie na Spojenej škole Novohradská v medzinárodnej sekcii IB.

Svoje kvalifikačné predpoklady rozširovala aj počas materskej dovolenky. Vlastní množstvo certifikátov v oblasti Montessori pedagogiky. Barbora pôsobila aj ako dobrovoľníčka v materskom centre Klbko, kde viedla Montessori herničky pre deti od 1 - 6 rokov. V roku 2019 úspešne ukončila štúdium Montessori pedagogiky pre deti od 6 do 12 rokov v Prahe.

Momentálne sa zdokonaľuje v Montessori pedagogike ďalším štúdiom, dištančnou formou v Montessori bootcamp. V škôlke bude viesť poobedný krúžok PlayWisely.

Iuri Skolka.png

Iuri

školník

Iuri Roberto  sa narodil v Brazílii. Vyštudoval Informačné technológie na vysokej škole v Caratinga.

S jeho ženou Freedou sa zoznámil v Budhistickom chráme v Brazílii, kde obaja pracovali ako dobrovoľníci. Po uzavretí manželstva ostali v Brazílii žiť ešte päť rokov.

V roku 2016 sa rozhodli presťahovať sa na Slovensko. 

Iuri vždy rád opravoval veci. Vo svojom voľnom čase  pečie, chodí na prechádzky do prírody a pozerá futbal. Taktiež sa zaujíma o obchodovanie s menami (Forex Trading). 

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Maria Montessori​