top of page

Montessori škola

Children in Classroom

 

V Našej škole chceme nielen odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na ďalšie štúdium, ale formovať ich predovšetkým ako ľudské bytosti. Viesť ich k tolerancii, rešpektu, zodpovednosti, samostatnosti, a v neposlednom rade k ekologickému správaniu. 

Gardening Class
 Naplnenie základných potrieb dieťaťa ako byť milovaný, cítiť sa v bezpečí, či podporovať jeho vnútornú motiváciu, je pre nás jeden zo základných pilierov našich hodnôt. 

 

Naše hodnoty 

Vzájomná komunikácia je základ spolupráce. 

Sloboda a zodpovednosť. 

Dôvera v raste osobnosti žiaka. 

Chyba ako prostriedok učenia sa. 

„Dieťa je tým, kto ukazuje cestu!“ Maria Montessori​

 
bottom of page