top of page

Montessori škola

Children in Classroom

 

V našej škole ponúkame ucelený systém vzdelávania od 6 rokov  podľa princípov Montessori pedagogiky, možnosť voľby, prirodzený spôsob učenia spoznávaním sveta okolo nás a vedenie detí k zodpovednosti k sebe aj k okolitému prostrediu. 

Gardening Class

 

V našej škole ponúkame ucelený systém vzdelávania od 6 rokov  podľa princípov Montessori pedagogiky, možnosť voľby, prirodzený spôsob učenia spoznávaním sveta okolo nás a vedenie detí k zodpovednosti k sebe aj k okolitému prostrediu. 

„Dieťa je tým, kto ukazuje cestu!“ Maria Montessori​

 
bottom of page