top of page

​Brány škôlky sú otvorené od 8:00 do 17:00

Denný program

20190827_162726.jpg

8:00 - 8:30 príchod detí

8:30 - 11:30 Montessori blok

3 hodiny výuky v rôznych oblastiach individuálne alebo v malých skupinách, práca s montessori didaktickými pomôckami v slovenskom aj anglickom jazyku

11:30 - 12:30 pobyt vonku

12:30 - 13:00 obed

13:00 - 15:00 oddych malých detí

13:00 - 13:30 oddych väčších detí

13:30 - 15:00 II. Montessori blok, predškolská príprava, popoludňajšie krúžky (Play Wisely, art, hudobno - pohybové cvičenie, varenie)

15:00 - 15:15 olovrant

15:15 - 17:00 voľná hra, krúžky, pobyt vonku

IMG_20180822_093529.jpg

„Vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou možno zmeniť svet“. 
                                       Nelson Mandela

HeaKkding 1

bottom of page