Prečo naša škôlka?

„Dieťa je tým, kto ukazuje cestu!“ Maria Montessori​
 

Ponúkame

Bilingválne zázemie

Reč sa rozvíja približne do štvrtého roku života, a preto sa deti zvládajú naučiť aj viac jazykov naraz.
V tomto období je učenie jazyka prirodzené a intuitívne.
V našej škôlke ponúkame pripravené bilingválne - slovensko - anglické prostredie, kde sa angličtina dostáva deťom do podvedomia tým najprirodzenejším spôsobom - každodennou aktívnou komunikáciou. 
Taktiež naše lektorky pracujú s metódou Jolly Phonics. Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie,  odkiaľ sa rýchlo rozšírila po celom svete a svojou efektivitou dosahuje pri výučbe angličtiny vynikajúce výsledky.

Kvalifikovaný tím

Vzdelávanie zabezpečuje skúsený pedagogický Montessori tím (vrátane 2x medzinarodný kurz AMI i Montessori ČR) s početnými zahraničnými skúsenosťami. Lektori, ktorí rešpektujú individuálne potreby dieťaťa, ponúkajú zodpovedajúce aktivity a stimulujú zdravú zvedavosť po vedomostiach. 

Viac informácií

Montessori prostredie

Montessori prístup ponúka deťom podnetné prostredie, ktoré upevní a podporí ich túžbu poznávať svet a učiť sa s ľahkosťou a radosťou. 

Toto bezpečné a atraktívne prostredie deťom pomáha získať 

sebadôveru v rôznych oblastiach. 

Usporiadanie pomôcok

v triede, podporuje dieťa v samostatnom rozhodovaní a vedie k poriadku. 

Vekovo zmiešaná skupina detí je dôležitá pre rozvoj sociálnych zručností (rešpekt, zdvorilé správanie, a.i.).

Rešpektujúci prístup

K deťom pristupujeme s úprimnosťou a láskou. Naša komunikácia s deťmi je založená na rešpektujúcom a empatickom prístupe. Hranice nastavujeme citlivo, zrozumiteľne a trpezlivo. Pomáhame deťom rozvíjať sociálne zručnosti a emočnú inteligenciu. Doprajeme deťom slobodu, samostatnosť a s nimi prichádzajúcu zodpovednosť. 

Play Wisely® lekcie

V našej škôlke ponúkame deťom nadstavbové lekcie Play Wisely® (v cene škôlkovného), ktoré sú zamerané na komplexnejšie úlohy na postreh, koncentráciu, pamäť a aj riešenie problémov. Play Wisely® je unikátny výukový systém, ktorý pomáha podporiť optimálny vývin detí, využíva potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu a zvyšuje tak efektivitu neskoršieho vzdelávania. Viac informácií: www.mudrehranie.sk.

Zdravá strava

Deťom ponúkame okrem racionálnej a vyváženej stravy  i zdravé prostredie, pobyt v prírode i aromaterapiu. Podporujeme ekologickú výchovu a pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Garantom vyváženej stravy pre našich škôlkarov je Silvia Horecká, ktorá získala niekoľko ocenení v národnej súťaži Bloger roka. Blog Terapia jedlom tu

© 2018 by Montessori hranie.

LogoPW_1.png

copyright 2019,Montessorihranie