„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Maria Montessori​
 
John Smith
Sarah Blaine

Zakladateľka Play Wisely Slovensko, Klára absolvovala 2-ročný medzinárodný kurz Montessori pedagogiky pre deti od 3 - 6 rokov vedený medzinárodne uznávanou asociáciou AMI (Asociation Montessori International), ktorej zakladateľkou bola priamo Dr. Maria Montessori. Pracovala v Montessori škôlkach vo Viedni, Prahe a Bratislave. Princípy Montessori pedagogiky hlboko ovplyvnili jej vnímanie detí aj úlohy učiteľa. Práca s deťmi Montessori metódou je pre ňu obrovskou radosťou a napĺňa ju šťastím vidieť deti, ako im tento prístup dokáže rozsvietiť svetielko v očiach aj srdci.

zakladateľka

Klára 

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vyštudovala odbor angličtina a biológia. Už počas štúdia začala pracovať ako učiteľka angličtiny na Spojenej škole Novohradská. Následne učila biológiu v anglickom jazyku v medzinárodných triedach IBO sekcie. Po ukončení štúdia svoje skúsenosti rozvíjala stážami v školách v Írsku, Litve, Grécku, Nórsku a Slovinsku. Na Slovensku viedla projekty Comenius a Sokrates.

Svoju kvalifikáciu rozširovala aj na materskej dovolenke. Má množstvo certifikátov v oblasti Montessori pedagogiky a v RC Klbko viedla Montessori herničky pre deti od 1 - 3 rokov. Absolvovala tréning lektorov Play Wisely®.

Úspešne absolvovala diplomový Montessori kurz pre deti 6 - 12 v Prahe. Tento kurz sa obsahom aj formou drží štandardov kurzov medzinárodných Montessori organizácií. Taktiež prekladá knižky pre deti z anglického jazyka hlavne témy výtvarnej výchovy. Najväčším zážitkom bola pre ňu účasť na medzinárodnom Montessori kongrese, kde sa mohla stretnúť s Montessori pedagógmi z celého sveta. Absolvovala kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný.

riaditeľka

Barbora 

image1 (1).jpeg

Soňa sa ešte počas štúdia na gymnáziu venovala animátorstvu v detských táboroch a opatrovaniu detí. Nechala sa však zlákať na štúdium Indológie v Prahe, absolvovala ročný študijný pobyt v Indii. Aby aj napriek svojej láske k prekladaniu prišla na to, že práca s deťmi by ju predsa len bavila viac.

Začala preto pracovať v anglickej montessori škôlke. Najprv sa venovala deťom od 1,5 do 3 rokov, potom sa presunula do triedy k troj až šesť ročným, kde strávila takmer 3 roky. V tejto práci sa prvý krát zoznámila s pedagogikou M. Montessori. Zaujala ju natoľko, že sa prihlásila na asistentský kurz certifikovaný AMI (Asociation Montessori International). Postupne sa pridalo ešte zopár krátkych AMI kurzov, zameraných na rôzne detaily fungovania montessori tried. Momentálne študuje diplomový kurz pre deti od  3 do 6 rokov v Prahe.

Keďže sa odmalička venuje kresleniu, rozhodla sa posunúť toto nadšenie ďalej a v škôlke, kde pracovala, viedla poobedný výtvarný krúžok. Počas neho sa začala zaujímať o arteterapiu a artefiletiku, o ktorých sa momentálne snaží naučiť viac.

Na práci v montessori prostredí má najradšej počúvanie príbehov, ktorými ju deti zasypávajú a odpovedanie na otázky, ktoré sa začínajú slovami: „Sonička, prečo?" Fascinuje ju túžba po rozvíjaní sa, ktorú v sebe malé deti majú a a pokroky, ktoré sú schopné za prvých pár rokov svojho života urobiť. 

vedúca montessori lektorka

Soňa 

Freeda 2.png

Freeda žila a učila anglický jazyk 5 rokov v Brazílii. V roku 2016 sa aj s manželom presťahovali na Slovensko. Freeda je certifikovaná lektorka Jolly Phonics. Výučba detí je pre ňu potešením a výzvou. Miluje sledovať, ako tieto malé bytosti rastú.

Vo svojom voľnom čase sa venuje joge pre rodiny. Jej snom je napomôcť rodičom stať sa znovu deťmi a zároveň ukázať deťom cestu k ich kreativite. Na tejto ceste sa taktiež učia k relaxácii a správnemu dýchaniu.

Inšpirovaná Montessori filozofoiu, Freeda sa rozhodla naďalej vzdelávať v oblasti Montessori pedagogiky. Jej Dr. Maria Montessori obľúbený citát je: Ak má prísť spasenie a pomoc, je to cez dieťa; Lebo dieťa je tvorcom človeka.”

anglicky hovoriaca lektorka

Freeda

9872fa4e-eca6-4d4e-8eeb-d8607ed0d6b4.jpg

Zuzka vyštudovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Bratislave. Jej ďalšia cesta však neviedla k pedagogike ale k ekonomike. Na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Odbor-Európske štúdiá, ukončila štúdium bakalárskou skúškou. Niekoľko rokov pracovala v logistike, ale stále mala pocit, že to nie je pre ňu zmysluplná práca. Dva roky strávila v zahraničí. Rok v Turecku a rok v Grécku.

Po pobyte mimo Slovenska Zuzka viedla pohybovo-tanečno-vzdelávacie kurzy pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov. Taktiež svoje pedagogické skúsenosti aplikovala ako učiteľka v miniškôlke pre deti do 3 rokov.

Vo voľnom čase sa venuje kresleniu detských obrázkov do detských izbičiek a jej veľkým snom je raz ilustrovať detské knižky, ktoré by mali deti rozveseliť a zároveň spĺňať edukačný charakter. Zuzka našla zmysel v práci s detmi, ktorá ju napĺňa, inšpiruje a motivuje. Tvrdí, že nič sa nevyrovná detskej úprimnosti.

vedúca poobedná lektorka

Zuzana 

Tamara sa narodila v Bratislave, ale v piatich rokoch sa s rodinou presťahovala do USA, kde vyštudovala prírodné vedy na Case Western University. Počas dobrovoľníckej služby na jednej škole sa rozhodla pokračovať v štúdiu pedagogiky, ktoré úspešne ukončila na Cleveland State University. Učila v štáte Ohio a následne na medzinárodných školách vo Venezueli a v Taliansku.

Po dvadsiatich rokoch sa vrátila do svojej vlasti a učila v rôznych medzinárodných školách v Českej republike, v Košiciach a na koniec aj v Bratislave v QSI a v British International School. Ako skúmala vývin detí a osobné výzvy žiakov v škole, začala sa zaujímať o systém Montessori, ktorý si časom obľúbila. Vydala sa na cestu práce s predškolákmi, a popritom, ako učí angličtinu v prostredí Montessori sa naďalej vzdeláva v oblasti Montessori pedagogiky, ako aj v terapii zdravia i kraniosakrálnej terapii.

anglicky hovoriaca lektorka

Tamara 

Vitor Hugo
anglicky hovoriaci lektor

Vitor sa narodil a vyrástol v Porugalsku v latinsko -americkej rodine. Jeho zvedavosť ako funguje svet mu pomohla v objavovaní mnohých krajín, kde pracoval i žil. Vitor ovláda portugalský, anglický, francúzsky, taliansky a španielsky jazyk. Zaujíma sa o ekológiu, ľudské práva, rešpektujúci prístup a v neposlednom rade o výchovu a vzdelávanie. Pred príchodom na Slovensko pracoval ako manažér v medzinárodnej lesnej škôlke v Portugalsku. Vo voľnom čase rád varí a venuje sa vzdelávaniu dospelých. 

© 2018 by Montessori hranie.

LogoPW_1.png

copyright 2019,Montessorihranie