top of page

Naše hodnoty

„V okamihu, keď dieťa urobí prvý krok, ocitá sa na vyššom stupni interakcie. Neustále sa snaží svoju nezávislosť rozšíriť. Chce všetko robiť samo. Jeho snahy sú tak energické, že našou obvyklou reakciou je ich zabrzdenie.
Bohužiaľ, ak toto robíme, nebrzdíme dieťa, ale samu prírodu, pretože vôľa dieťaťa sleduje vôľu prírody a riadi sa jej zákonmi.“                                        
Maria Montessori

Rešpektujúci prístup

Montessori pedagogika

Bilingválne prostredie

Hodnotové vzdelávanie

Ekológia a pobyt v prírode

Prečo Montessori pedagogika?
 1. Montessori pedagogika je ucelený a prepracovaný výchovno-vzdelávací program. Napriek tomu, že program je starší ako sto rokov, je vnímaný ako veľmi nadčasový. Montessori je metóda, ako dieťa vychovávať a vzdelávať tak, aby z neho vyrástol sebavedomý človek s ušľachtilými charakterovými vlastnosťami a zároveň so schopnosťami sa ohľaduplne presadiť a vedome rozhodovať.

 2. Hoci sa princípy Montessori pedagogiky zrodili na začiatku dvadsiateho storočia, tento vzdelávací systém je stále považovaný za mimoriadne úspešný aj v dnešnej dobe.

 3. Montessori prístup podporuje u detí samostatnosť, vieru vo vlastné schopnosti, vnútornú motiváciu, koncentráciu a v neposlednom rade aj tvorivosť. Dôkazom sú aj známe osobnosti s Montessori vzdelaním, najmä v oblasti novodobých úspešných firiem.​​

 • Larry Page a Sergey Brin, zakladatelia Google

 • Jeff Bezos, zakladateľ a CEO, Amazon

 • Jimmy Wales, zakladateľ  Wikipedia

 • Bill Gates, zakladateľ Microsoft

 • Prince William, Prince Harry

 

 • Montessori prístup ponúka deťom podnetné prostredie, ktoré upevní a podporí ich túžbu poznávať svet a učiť sa s ľahkosťou a radosťou. Toto bezpečné a atraktívne prostredie deťom pomáha získať sebadôveru v samoobslužných činnostiach ako napr. obliekanie, príprava občerstvenia či osobná hygiena.

 • Montessori didaktické pomôcky podporujú a stimulujú dieťa v oblastiach praktického života, zmyslovej výchovy, matematiky, jazyka a kozmickej výchovy. 

 • Vekovo zmiešaná skupina detí je pre rozvoj sociálnych zručností (rešpekt, zdvorilé správanie, ...) priam nevyhnutná.

 • Usporiadanie pomôcok v triede podporuje dieťa v samostatnom rozhodovaní (slobodný výber edukačných činnosti podľa senzitívneho obdobia dieťaťa).

 • Individuálne vedenie detí v oblasti jazyka, písania a matematiky, kde každé dieťa napreduje vlastným tempom

 • Montessori kvalifikované lektorky, ktoré rešpektujú individuálne potreby dieťaťa (dieťa pozorujú a podľa ich individuálnych potrieb ho vedú k stanoveným cieľom, ponúkajú mu zodpovedajúci Montessori materiál a stimulujú zdravú zvedavosť.

Hlavnou úlohou pripraveného prostredia je v čo najväčšej miere urobiť rastúce dieťa nezávislým."

bottom of page