top of page

Skúsenosti našich rodičov

logo icon.png

Lucie 

„Je pre nás dôležité, že deti trávia čas vonku a v prírode. Páči sa nám montessori prístup zameraný na rozvoj dieťaťa, dôraz na spokojnosť, nie na výkon, spoločné workshopy pre rodičov a deti. Pri výbere škôlky nás hlavne oslovilo bilingválne prostredie, jóga a ekológia. Od nástupu do škôlky pozorujeme u dcérky väčšiu samostatnosť a ohľaduplnosť voči ostatným." 

logo icon.png

Daniela

„Danielko je v škôlke veľmi spokojný, aj na základe jeho vyjadrení sa javí Vami implementované vzdelávanie v súlade s našimi životnými hodnotami. Cítime podporu v rozvoji zručností dieťaťa bez negatívnych dopadov na jeho psychiku. Naše dieťa prenáša poznatky a princípy osvojené v škôlke aj do každodenného života doma, čím pozitívne ovplyvňuje celú rodinu." 

logo icon.png

Edita

Keď som hľadala škôlku pre moje deti (4 roky a 3 roky), hľadala som prioritne miesto, kde sa moje deti budú cítiť čo najviac ako doma, keďže tam budú tráviť toľko času ako doma. To znamená, že budú mať zdravé, dôverné vzťahy s dospelými, ktorí ich budú viesť v súlade s hodnotami, ktoré uznávame aj my, ich rodičia. A toto sa mi podarilo nájsť práve v škôlke Múdre hranie. Osobne by som si želala, aby každému jednému dieťaťu bol dopriaty prístup, zážitky a láska, ktorú zažívajú deti v Múdrom hraní." 

logo icon.png

Soňa

“V škôlke mám 2 deti (4 a 6 ročné), chodia k vám už dva roky a sme veľmi spokojní, tak rodičia ako aj deti.

 

Deti teší najmä zmiešaný kolektív (učia sa nielen od sprievodkýň, ale aj navzájom ako aj  od starších kamarátov. Tiež sa im páči, keď môžu naučiť oni sami niečo mladšie deti) Páči sa im,  že majú dostatočný priestor pre samostatnosť (napr. sami si môžu pripraviť desiatu/olovrant, prestieranie a nakladanie obeda). Často počúvam s hrdosťou vyslovené vety ako "Ja sám som sa postaral o korytnačku" či "Prestrela som pre všetky deti (obed)". Taktiež sa tešia z toho,  že trávia veľa času vonku (v záhrade alebo v lese).

 

My rodičia vidíme najväčší prínos v bezpečnom prostredí škôlky, v rešpektujúcej komunikácii s deťmi a medzi deťmi navzájom, v individuálnom prístupe k deťom (z pohľadu rozvíjania ich zručností, prístupu k ich emóciam ako aj k ich individuálnym  potrebám) ,v pravidelnom hodnotení pokroku detí a v nenásilnom, ale intenzívnom rozvíjaní anglického jazyka. Teší nás príjemné komunitné prostredie a ochota vypočuť si a riešiť každú našu otázku.

 

Našu dlhodobú dôveru v škôlku utvrdzuje aj silná pozitívna energia pani riaditeľky a jej chuť rozvíjať deti ako aj samotnú škôlku.

logo icon.png

Andrea

"Pre nás je Naša skola miesto, v ktorom sa deti i my rodičia cítime rešpektovaní, kde sa naše dieťatko vzdeláva prostredníctvom jeho prirodzenej zvedavosti a kde cítime podporu jeho individuálneho vlastného rozvoja. 

 

Učitelia poskytujú jasnú a zrozumiteľnú predstavu pre samostatnú hru aj vzdelávanie. Komunikácia je otvorená a úprimná a vidíme veľké akademické ale i osobnostné zmeny, ktoré sú veľmi pozitívne."

logo icon.png

Martina

Hľadali sme Montessori škôlku s ekologickým rozmerom, pri lese, v ktorom by mohli tráviť veľa času, bilingválnu, s kvalitnou vyváženou stravou z lokálnych surovín v bio kvalite, s pestrým programom a v neposlednom rade s fantastickými pedagógmi. Naše očakávania táto škôlka presiahla. Teší nás individuálny prístup, rozvíjanie potenciálu našej dcéry, naozaj rešpektujúce prostredie a najmä skutočnosť, že naša dcéra chodí do škôlky nesmierne rada.

bottom of page