top of page

ŠKÔLKA

Program pre deti od 3 do 6 rokov

Čo ponúkame: 

 • celodenný program pre deti od 3 rokov denne od 8:00 - 17:00,

 • citlivá podpora adaptácie dieťatka na detský kolektív,

 • vekovo zmiešaná skupina 20 - 25 detí,

 • AMI certifikovaná Montessori sprievodkyňa, 

 • slovensky hovoriaci asistent učiteľa,

 • anglicky hovoriaci asistent učiteľa,

 • pripravené prostredie pre deti od 3 rokov podľa Montessori princípov,

 • rešpektujúci a laskyplný prístup,

 • detský psychológ.

Denný program

 • 8:00 - 8:30 príchod do škôlky

 • 8:00 - 11:00 Montessori blok - 3 hodiny výuky v rôznych oblastiach individuálne alebo v malých skupinách, práca s montessori didaktickými pomôckami, desiata je deťom k dispozícii počas celého bloku. Deťom ponúkame aj hudobno-rytmické aktivity, výtvarnú výchovu, varienie, lekcie Jolly Phonics a Play Wisely a predškolskú prípravu.

 • 11:30 - 12:30 pobyt vonku

 • 12:30 - 13:00 obed

 • ​13:00 - 15:00 oddych

 • 15:15 - 17:00 olovrant, krúžky, pobyt vonku

Náš tím

Cenník

Celodenný program (8:00 - 17:00) - 683 EUR/mesiac (vrátane všetkých krúžkov)
Poldenný program (8:00 - 13:00) - 583 EUR/mesiac

Zápisné - 150 EUR (jednorázový poplatok pri nástupe)

Cena v sebe nezahŕňa stravu (desiata, obed a olovrant) 5,30 EUR/deň.
Cena pre diétnu stravu + 0,30 EUR /deň.​

Neváhajte a kontaktujte nás

ĎAKUJEME VÁM!

bottom of page